Dolor dental durant el busseig

És possible patir dolor dental mentre estem bussejant?

Així és, vés amb compte aquest estiu, ja que a causa dels canvis de pressió que experimentem al bussejar podem sentir dolor dental o fins i tot es pot arribar a fracturar la dent. Això ocorre principalment per la presència de càries, o alguna altra patologia dental, que en realitzar una immersió es manifesta en forma de dolor.

Per poder gaudir plenament de la pràctica del busseig haurem de realitzar revisions periòdiques al nostre dentista per diagnosticar i tractar les diferents patologies que ens podrien ocasionar algun problema durant una immersió.Si busseges amb botelles d’aire comprimit i sofreixes de l’articulació temporomandibular (ATM) és possible que aquest dolor s’agreugi a causa de l’ús de les boquilles de busseig estàndard que es mosseguen durant el busseig.

Per prevenir i tractar aquest fenomen és recomanable la utilització de boquilles de busseig fetes a mesura.