El mal alè o halitosi

L’halitosi és un problema freqüent ja que un 30% de la població adulta pateix o patirà halitosi en alguna ocasió.
Sol produir una gran preocupació a les persones que la pateixen, ja que pot arribar a afectar la seva vida social diària.
En el 90% dels casos l’origen es troba en algun problema de la cavitat bucal i no a l’estómac, com es sol creure popularment.
Les malalties bucals que més influeixen en l’aparició del mal alè són la gingivitis o la periodontitis (“piorrea”). També poden tenir un rol important les càries dentals, el tenir la boca seca (xerostomia), alguns medicaments, el tabac , l’alcohol i certs aliments com la ceba o l’all.
Visitar el dentista amb regularitat, almenys una vegada a l’any, per prevenir o tractar les malalties periodontals, les caries o altres infeccions bucals, així com millorar els hàbits d’higiene oral són els primers passos a seguir per intentar sol·lucionar aquest problema.
Deixar de fumar, no beure alcohol, evitar certs aliments i beure aigua amb freqüència també poden contribuir a millorar el nostre alè.